Vad är reiki?

En Reikibehandling ska inte utesluta läkarbesök utan verkar endast som ett komplement till den traditionella läkarvården.

Reiki är en gammal Tibetansk energigivande behandlingsmetod som återupptäcktes av en japans läkare Miako Usui på 1800-talet.

Ordet Reiki betyder Universiell Livskraft.

Reiki är en healing- och friskvårdsteknik där man kanaliserar och förmedlar livsenergi via sina händer. När energierna blockeras då kommer man i obalans. Denna obalans ger psykisk obalans som senare kan ge fysiska sjukdomar. Healing är ett sätt att lösa upp dessa blockeringar som finns i energiflödet.

 

 

 

 

 

 

 

Miako Usui