Välkommen

Reiki är en behandlingsteknink för stressreducering och avslappning.

Reikiutövare inte ställer diagnoser om fysiska, mentala eller emotionella tillstånd. Reikibehandlingar inte ersätter behandlningar inom den konventionella vården.

Du förstår och inser att kroppen har en egen självläkningsförmåga, detta ofta gynnas av djup avslappning och återhämtning. Långvariga obalanser i kroppen kräver ibland åtskilliga behandlingar för att kroppen ska uppnå en nödvändig avslappningsnivå och återföras i balans.

Du förstår och inser vikten av att du själv tar eget ansvar i denna läkningsprocess och du är beredd att göra de positiva förändringar som är nödvändiga för att bibehålla nyttan av Reikibehandlingen.

Du inser också att ett Reikibehandlingprogram måste följas för att vara effektivt.