Våra Skyddsänglar

Skyddsänglar

Skyddsänglar är personliga och är med oss under hela vårt liv på denna jord.

Vi har två Skyddsänglar vid vår sida sedan dagen då vi föds

– en har rollen som beskyddare, är den som skyddar oss tills vår tid är inne att gå vidare

-den andra har rollen som vägvisare och lärare.

Änglar är inte vanliga själar som gått över, som t.ex familjemedlemmar som avlidit, även om de såklart också kan vara vid vår sida.

Änglar är ljusväsen utan ego, med direkt förbindelse från den källa där vi kommer från, som har full kunskap om vår livsväg och karmatiska band som inte ska störas.

Det finns de som har Ärkeänglar som Skyddsänglar, men det kan lika gärna vara en helt vanlig Ängel som du har med dig, med ett helt vanligt namn.

Det har ingen egentlig betydelse, utan de har just de egenskaper som du behöver ha vid din sida i detta liv, och de är helt perfekt för dig, samt älskar dig fullständigt.

Text av Eleonor Magnusson

 

(Ängelguidens tillägg: Det finns olika teorier om hur många skyddsänglar vi har omkring oss och antalet kan enligt vissa även variera.)