Våra Chakran

Våra Chakran

Kroppen har hundratals roterande energicentran som kallas chakran. När vi arbetar med andevärlden använder vi oss av sju huvudchakran som är placerade utmed ryggraden. Dessa chakran har olika färg, funktioner och är kopplade till olika organ.

KRONCHAKRAT - FÄRGEN - VIOLETT

Är beläget på hjässan, är inblandat i bl.a inspiration, förnimmelser och i förenadet av högre jaget.

PANNCHAKRAT - FÄRGEN INDIGOBLÅ

Kallas ofta det tredje ögat, sitter i pannan strax ovanför näsroten. Är inblandat i  bl.a intuition, klärvojans/klarsynthet och sinnesfrid.

HALSCHAKRAT - FÄRGEN LJUSBLÅ

Sitter bakom struphuvudet. Dess funktioner är bl.a tal, ärlighet, vänlighet och välvilja.

HJÄRTCHAKRAT - FÄRGEN GRÖN OCH/ ELLER ROSA

Är placerat vid hjärtat. Dess funktioner har att göra med  bl.a blodcirkulationen, medkänsla och harmoni.

SOLARPLEXUS - FÄRGEN GUL

Är placerat nedanför bröstbenet. Dess funktioner är bl.a ämnesomsättningen och känslor.

MJÄLT -, NAVEL - SAKRALA CHARKRAT - FÄRGEN ORANGE

Är placerad ca tre fingerbredder under naveln. Dess funktioner är bl.a livskraft, sexualitet och fysisk energi.

BAS - ROTCHAKRAT -färgen - RÖD

Är beläget vid ryggradens slut. Dess funktioner är bl.a vitalisera fysisk livskraft, överlevnad och instinkter.

 

 

 

 

 

Våra sju chakra.